• Informace k přijímacímu řízení na SŠ

    • Přijímací řízení

      

     Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. 

     Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

     Talentové zkoušky a zkoušky u uměleckých oborů (konzervatoří):

     Termín: v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. ledna 2021

     Talentové zkoušky u oborů gymnázií se sportovní přípravou:

     Termín: v pracovních dnech v období od 2. ledna až do 31. března 2021

     Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
     1. termín: 12. dubna 2021
     2. termín: 13. dubna 2021

     Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
     1. termín: 14. dubna 2021
     2. termín: 15. dubna 2021

     Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

     1. termín: 12. května 2020
     2. termín: 13. května 2020

      

     V letošním školním roce dochází k určitým změnám:

     • střední škola nemusí v rámci přijímacího řízení využít jednotnou přijímací zkoušku. Proto sledujte webové stránky dané školy, kde najdete požadavky a kritéria přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna 2021.

     Co se nemění:

     • uchazeč podává dvě přihlášky – nejpozději do 1. března 2021

     • termíny pro případnou jednotnou přijímací zkoušku (v případě, že škola organizuje jinou než jednotnou zkoušku, ta se nesmí konat v den konání zkoušky jednotné)

     • princip odevzdávání zápisových lístků

      

     Seznam středních škol

     Vzor přihlášky na SŠ

     Tiskopisy přihlášek na SŠ ke stažení

     Vyhláška o přijímacím řízení

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení