• Informace k přijímacímu řízení na SŠ

    •  

     Přihlášky na střední školy

     Škola s talentovými zkouškami (umělecké obory, skupiny oborů umění a užité umění, gymnázium se sportovní přípravou)
     Přihlášky žáci obdrží ve škole od výchovné poradkyně a do 30. listopadu odevzdají řediteli střední školy.
     Talentové zkoušky proběhnou v termínech leden – únor 2020.

     Ostatní střední školy (týká se i víceletých gymnázií)
     Přihlášky žáci obdrží v únoru ve škole od výchovné poradkyně a do 1. března 2020 odevzdejí řediteli střední školy.

     Žáci mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky.

      

     Přijímací řízení

     Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

     Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

     Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
     1. termín: úterý 14. dubna 2020
     2. termín: středa 15. dubna 2020

     Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
     1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
     2. termín: pátek 17. dubna 2020

     Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

     1. termín: středa 13. května 2020
     2. termín: čtvrtek 14. května 2020

     Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2020 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2020 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

     Seznam středních škol

     Vzor přihlášky na SŠ

     Tiskopisy přihlášek na SŠ ke stažení

     Vyhláška o přijímacím řízení