• Koronavirus

    •  

     NOUZOVÝ STAV

     Vláda vyhlásila od 14 hodin dne 12. 3. 2020 v České republice nouzový stav kvůli koronaviru.

     Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf

     Opatření se týká:

     • zákazu konání akcí s počtem lidí vyšším než 30 (divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé). Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Zákaz se taktéž nevztahuje na výkon práce. 
     • zákazu vstupu do restaurací od 20 hodin večer do 6 hodin ráno,
     • zákaz činnosti provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních,
     • omezení vstupu do České republiky pro cizince,
     • zákazu českým občanům vstupovat do rizikových zemí.
     • od pátku od 6:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště,   posilovny,   přírodní  a  umělá  koupaliště,  solária,  sauny,   wellness  služby,   hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
     • Česká republika zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Hranice bude možné překročit pouze na stanovených hraničních přechodech.
     • vláda nařídila od 14. března zákaz vstupu všem cizincům, kteří přijíždějí z rizikových oblastí. Nebude pro ně možné překračovat česko-rakouské a česko-německé hranice.

      

     Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf

     Opatreni-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-CR_1.pdf

     Opatreni-o-zakazu-vstupu-do-CR-a-cestovani-do-rizikovych-zemi_1.pdf

      

     Opatření pro školství:

      

     • zákaz osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

     - základní umělecké škole,

     - zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání,

     - jazykové škole,

     - jednoletém jazykovém pomaturitním kurzu,

     - základní škole,

     - střední škole a konzervatoři,

     - vyšší odborné škole

     - vysoké škole (více informací http://www.msmt.cz/nouzovy-stav-a-vysoke-skolstvi).

      

     Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf

      

     Uzavření škol 

     Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání Bezpečnosti rady státu vydalo v souvislosti s ochranou proti šíření výskytu koronaviru mimořádné opatření. 

     Počínaje středou 11. března  2020 se zakazuje přítomnost žáků v základní škole. Opatření je platné do odvolání.

     Provoz mateřských škol (Třemešná, Liptaň) je plně zajištěn, opatření se jej nedotýká.

     Znění mimořádného opatření:       Mimoradne_opatreni_MZ.pdf

     Informace pro rodiče - ošetřovné: Informace__pro_rodice.pdf

      

     Epidemiologická opatření KHS MSK a MZDR

     Vzhledem k aktuálnímu vývoji v oblasti výskytu a šíření nového koronaviru Vám předáváme informace s doporučeními k aktuální epidemiologické situaci, kterou vydala KHS MSK a ministerstvo zdravotnictví. Žádáme vás, abyste se s dokumenty důsledně seznámili a nebrali situaci na lehkou váhu.

     Ti z Vás, kteří plánují zimní pobyty během jarních prázdnin v zahraničních rizikových destinacích, musí po návratu kontaktovat příslušnou hygienickou stanici. V případě vyhlášení 14 denní karantény budou vaše i Vaše děti omluveny z vyučování a úkoly jim budou zadány vzdáleně.

     Telefonní kntakty na KHS MSK ke koronaviru

     595 138 118, 595 138 119, 595 138 147 

     KHS – územní pracoviště Bruntál 

     554 774 128   

     Doporučení KHS MSK:         doporuceni_KHS.pdf

     Opatření ke koronaviru:        opatreni_koronavirus.pdf

     Jak si správně umývat ruce: jak_si_myt_ruce.pdf