• Zápis do 1. tříd - školní rok 2020/2021

    •  

      

     Informace k zápisu dětí do prvních tříd ZŠ.

     Vzhledem k současné epidemiologické situaci v ČR bude zápis pro školní rok 2020/2021 probíhat netradičně bez přítomnosti dětí.

     Rodiče si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou poštou, elektronicky, anebo ji doručí osobně do školy.

      

     TERMÍN ZÁPISU:

     • žádosti je možné podávat v období od středy 8. 4. 2020 do úterý 28. 4. 2020 

      

     Průběh zápisu

     Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které měly v minulém školním roce udělen odklad.

     Před odesláním žádosti si rodiče stáhnou ze stránek školy příslušné dokumenty, tyto vyplní a zvolí si možnost doručení škole z jednoho níže uvedených způsobů. V případě, kdy nemají možnost si formuláře vytisknout, mohou si je vyzvednout po telefonické dohodě přímo ve škole.

      

     Dokumenty k žádosti:

     • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání   Zadost_o_prijeti.doc
     • Zápisní list    Zapisni_list_2020.docx
     • Žádost o odklad povinné školní docházky (vyplní rodiče, kteří žádají odklad povinné školní docházky), v daném případě je nutné k žádosti doložit „Doporučení odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny“ a „Doporučení dětského lékaře“    Zadost_o_odklad.doc
     • Žádost o přerušení správního řízení (vyplní rodiče, kteří dosud nemají z důvodů uzavření poradenských pracovišť a ordinací lékařů potřebná doporučení)  Zadost_o_preruseni_spravniho_rizeni.doc
     • Přihláška do školní družiny (vyplní rodiče, jejichž děti budou navštěvovat ve školním roce 2020/2021 školní družinu)   Prihlaska_do_SD.pdf

     Pozn.

     Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutno doložit oprávnění k zastupování dítěte. Pokud je dítě cizím státním příslušníkem, přiložte kopii dokladu o povolení jeho trvalého pobytu.  Pokud požadujete předčasný nástup dítěte ke školní docházce přiložte potřebná doporučení.

      

      

     Způsob doručení škole:

     1. Elektronicky, s využitím datové schránky
     • uživatelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy: tfbpdnr
     • přijetí žádosti bude potvrzeno zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele
     1.  Elektronicky – emailovou poštou
     • žadatele zašlou potřebné dokumenty na email podatelna@zstremesna.cz
     • dokumenty musí být podepsané (může být i elektronický podpis) a naskenované (ofocené)
     • přijetí žádosti bude potvrzeno zasláním evidenčního čísla zpět na email žadatele
     • u skenovaných a ofocených dokumentů bude požadováno osobní podepsání po odeznění epidemiologické situace
     1. Osobně ve škole
     • denně po předchozí telefonické dohodě
     • součástí může být i převzetí a vyplnění formulářů
     1. Poštou (vyplněné a podepsané dokumenty zašlete na adresu školy) 

      

     Základní škola a Mateřská škola Třemešná, Třemešná 341, 793 82 Třemešná

     Kontakty pro dotazy: Milan Gross, reditel@zstremesna.cz, tel. 554 652 218, 739 422 829