• Informace

    • Základní škola a Mateřská škola Třemešná

     Školní jídelna
     Třemešná 307, 793 82


     Telefonní kontakt:  554 652 558, 731 613 423

      

      

     Zaměstnanci:

     Vedoucí školní jídelny:  Petra Adámková

     Kuchařka:                     Zuzana Nováková

     Uklízečka:                    Šárka Hotová, Jiřina Janošcová

      

     Provoz školní jídelny:

     Po - Pá 06.00 hodin do 14.30 hodin 

     - změny či omezení provozní doby jsou oznamovány s předstihem 

      

     Odhlášení ze stravy

     Odhlášení dítěte ze stravy je možno učinit nejpozději do 06.30 hodin téhož dne, pouze ve školní jídelně osobně nebo telefonicky. Ve dnech pracovního kliidu lze využít zaslání SMS zprávy. Při zapomenutí odhlášení je možno so oběd vyzvednout ve školní jídelně do 11.15 hodin a nahlásit další nepřítomnost.

     Pokud je dítě odhlášeno na dobu neurčitou, je nutné dítě ke stravě opět přihlásit. 

     Neodhlášená strava bude považována za odebranou a začleněná k platbě.

      

     Výběr stravného

     Stravné se platí zálohově a to měsíc předem (v srpnu na září, v září na říjen...) Platby stravného je možné uhradit ve školní jídelně v Třemešné nebo na účet číslo:  3056472/0300   

     Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno dítěte z důvodu správného přirazení platby.

      

     Částky stravného

     Mateřská škola

     - přesnídávka          8,- Kč                         

     - oběd                     15,-Kč

     - odpolední svačina 7,- Kč

      

     Žáci školy - oběd

     -  6 - 10 let             22,- Kč

     - 11- 15 let             24,- Kč

     - 15 a více let        26,- Kč

      

     Cizí strávníci

     - oběd                   62,- Kč