• Úřední deska

     • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

     • Seznam dětí přijatých do první třídy k zahájení povinné školní docházky

      (školní rok 2020/2021).

       

      Ev. číslo

      přijat/nepřijat/odklad

       

       

      012020

      přijat/a

       

       

      022020

      podána žádost o odklad

       

       

      032020

      přijat/a

       

       

      042020

      přijat/a

       

       

      052020

      přijat/a

       

       

      062020

      přijat/a

       

       

      072020

      přijat/a

       

       

      082020

      přijat/a

       

       

       

      Celkem 8 dětí, z nichž 7 bylo přijato, a v jednom případě podal zákonný zástupce žádost o doklad zahájení povinné školní docházky.

      Děti a žáci jsou k povinnému základnímu vzdělávání přijímáni kdykoliv v průběhu roku.

      Poučení:

      § 183 (Školský zákon):

      Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

      V Třemešné 30. dubna 2020