• Kam směřujeme

    • Profilace školy

     1. Naše škola je zaměřena na environmentální (přírodovědnou) výuku, je zde propagován zdravý životní styl (např. třídění odpadu, odběr školního dotovaného mléka a jogurtů, racionální svačinky, pohybové chvilky, dodržování pitného režimu aj.).
     2. Škola je zaměřena na náročnost vzdělávání. Pedagogové umí pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, jakož i nadanými žáky.
     3. Umožňuje návaznost na jednotlivé stupně, i včetně mateřských škol.
     4. Škola má prioritu co nejvíce spolupracovat s rodiči a vytvořit samosprávnou organizaci školy.
     5. Škola má třídy s malým počtem žáků a učitelé zde mohou zajišťovat individuální přístup.
     6. Škola zajišťuje pro žáky v odpoledních hodinách zájmovou činnost, doučování a smysluplné trávení volného času.
     7. Každoročně připravujeme mnoho akcí pro žáky, rodiče a veřejnost.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení