• Kam směřujeme

    • Profilace školy

     1. Naše škola je zaměřena na environmentální (přírodovědnou) výuku, je zde propagován zdravý životní styl (např. třídění odpadu, odběr školního dotovaného mléka a jogurtů, racionální svačinky, pohybové chvilky, dodržování pitného režimu aj.).
     2. Škola je zaměřena na náročnost vzdělávání. Pedagogové umí pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, jakož i nadanými žáky.
     3. Umožňuje návaznost na jednotlivé stupně, i včetně mateřských škol.
     4. Škola má prioritu co nejvíce spolupracovat s rodiči a vytvořit samosprávnou organizaci školy.
     5. Škola má třídy s malým počtem žáků a učitelé zde mohou zajišťovat individuální přístup.
     6. Škola zajišťuje pro žáky v odpoledních hodinách zájmovou činnost, doučování a smysluplné trávení volného času.
     7. Každoročně připravujeme mnoho akcí pro žáky, rodiče a veřejnost.