• Novinky

      • Uzavření školy

      • Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

       Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

      • Strom je živý organismus

      • Při procházce jsme si povídali o tom, z čeho se strom skládá, co potřebuje ke svému růstu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu - kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Dále jsme si řekli, že velmi důležitá je kůra stromů. Lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, a stromy mají místo kůže kůru. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. Děti za pomocí učitelky určovaly stromy, sbíraly různé přírodniny. Své poznatky si děti zopakovaly v hodině prvouky pomocí obrazového materiálu. Jmenovaly druhy stromů a přiřazovaly správné obrázky plodů, jehličí nebo listů, přidávaly přírodniny, které nasbíraly na procházce. Upevňovaly si získané poznatky a dovednosti, procvičovaly si paměť, představivost a v neposlední řadě i řečové dovednosti.

       J. Gajdošová

        

      • Písmena v pohybu

      • Zapojení pohybových, činnostních, výtvarných, ale i hudebních prvků. Jmenování různých slov, která začínají na danou hlásku, vysvětlení významu slov, pohybové ztvárnění slov (např. elektřina - hra na žárovku, elektrické dráty, exploze - výbuch sopky, rozfoukávání tuše, elegance - elegantní chůze v pěkných šatech, princové a princezny, estráda - zábavný program...)

      • Výuka venku

      • Do galerie Výuka venku byly přidány fotografie.

       Malí, velcí - přírodopis, angličtina, dějepis, ruština, zeměpis, také čtení, český jazyk a matematika. To vše a ještě více se dá učit za pěkného počasí venku. Takto probíhala na naší škole výuka i dříve, teď v období všech koronavirových opatření však ještě více. A oblíbili si ji všichni. Věřme tedy, že budeme moci ještě využíva pěkných podzimních dní.

       Zuzana Fojtková

      • Malý - menší - nejmenší

      • Do galerie Malý - menší - nejmenší byly přidány fotografie.

       Pěkné počasí nás vylákalo ven i v anglickém jazyce. Příroda a naše okolí nabízí spoustu námětů k rozhovorům, pozorování a dokonce i k vyvození gramatiky. Nevěříte? Prohlédněte si přiložené fotografie a uvidíte, kolik různých předmětů živé i neživé přírody našli osmáci pro porovnávání a užití stupňování přídavných jmen. Názorná hodina byla určitě přínosem pro lepší zapamatování daného gramatického jevu. 

       Zuzana Fojtková

      • ŠPEKÁČKOBRANÍ

      • Do galerie ŠPEKÁČKOBRANÍ byly přidány fotografie.

       Pamatujete si na pohádku Dařbuján a Pandrhola, resp. na pasáž, ve které rostou na stromech jitrničky? Svět, div se! I za naší školou vyrostl podobný stromek. Než naše děti mohly zahájit špekáčkobraní, vypustily téměř duši v kopcích podhůří Jeseníků. Čekala je trasa dlouhá 800 metrů až 2 km, během které musely zdolávat terénní nerovnosti. Odměnou za skvělé výkony jim byla vlastnoručně utržená, nakrájená a opečená uzeninka. Závěrem pěkného sportovního dne byl přátelský fotbálek či detektivní pátraní po čtyřlístcích na kraji hřiště.

       Hana Smolíková

      • ŠPEKÁČKOBRANÍ

      • Do galerie ŠPEKÁČKOBRANÍ byly přidány fotografie.

       Ve čtvrtek 24.9. na naší škole proběhne "špekáčkobraní". Opékání špekáčků bude odměnou za vaše výkony v přespolním běhu. Ten proběhne pro nižší stupeň v 9:00 hodin a vyšší stupeň startuje v 10:00 hodin. NEZAPOMEŇ: sportovní oděv a obuv, náhradní ponožky. Doporučujeme použít repelent. Výuka končí pro nižší stupeň v 11:30 hodin a vyšší stupeň v 13:00 hodin. SPORTU ZDAR!!!

      • Nošení roušek - změna od 18.9.

      • Od pátku 18.9.2020 bude platit povinnost mít nasazenou roušku ve všech prostorách škol, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku budou mít pouze první stupně základních škol.

      • Zlatá tretra

      • Do galerie Zlatá tretra byly přidány fotografie.

       Dne 8. 9 jsme se s našimi žáky vydali do Ostravy na vrcholný atletický mítink Zlatá Tretra. Ne vždy má člověk možnost sledovat ty nejlepší z nejlepších na vlastní oči. Vidět mistry světa, olympijské vítěze v královně sportů atletice, je skutečně gurmánský zážitek. Největším tahákem letošního ročníku byl Nor Karsten Warholm, který byť neměl svůj den, suverénně zvítězil a ukázal proč je dvojnásobným mistrem světa a mistrem Evropy. Z našich atletů na nás zanechala nejlepší dojem Bára Špotáková, která ovládla oštěp výkonem 65, 19m. Jak my atleti říkáme „nemusí pršet, stačí, když kape“ :D Věřím, že se do Ostravy ještě podíváme, třeba i za jiným sportovním odvětvím.

        

        

       ZLATÁ TRETRA 2020 - vybrané výsledky:

       Běh na 400 metrů překážek muži: 1. Warholm (Nor.) 47,62 (rekord mítinku), 2. Vaillant (Fr.) 49,14, 3. Muller (ČR) 50,18.
       Oštěp ženy: 1. Špotáková (ČR) 65,19, 2. Andrejczyk (Pol.) 63,59, 3. Ogrodníková (ČR) 62,96.
       Oštěp muži: 1. Čakšs (Lot.) 83,41, 2. Krukowski (Pol.) 83,27, 3. Veselý (ČR) 78,54.
       Koule muži: 1. Crouser (USA) 22,43, 2. Haratyk (Pol.) 21,65, 3. Fabbri (It.) 21,27.
       Běh na 150 metrů ženy: 1. Schippers (Niz.) 16,56 (rekord mítinku), 2. Alja Del (Švýc.) 16,74, 3. Lieke Klaver (Niz.) 16,89.
       Disk muži: Stahl (Švéd.) 66,42, Pettersson (Švéd.) 65,90, Gudžius (Lit.) 64,88.
       Běh na 1500 metrů ženy: 1. Kipyegon (Keňa) 3:59,05 (rekord mítinku), …8. Vrzalová (ČR) 4:07,30.
       Tyč muži: 1. Obiena (Filipíny) 5,74, 2. Lavillenie (Fr.) 5,74, 3. Kendricks (USA) 5,64.

        

       Jan Pokorný