• Učebny

      • Učebny

      • Škola disponuje odbornými učebnami, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi pro výuku. Kromě odborných učeben jsou všechny učebny 1. stupně vybaveny interaktivními tabulemi, třídy na 2. stupni jsou vybaveny dataprojektory pro obrazovou i sluchovou prezentaci.