• Snažíme se na této stránce poskytovat co nejaktuálnější informace.
  • Proč si zvolit nás?

   Přijď se podívat a přesvědčit sám, rádi tě provedeme.
    • Přátelští učitelé
    • Máme rádi naše děti a ty milují učit se na naší škole.
    • Školní knihovna
    • Spousta knih, kde si najde každý svou oblíbenou.
    • Zaměření na informatiku
    • Digitální technologie vládnou světem.
  • Krátké zprávy

   Zjistěte, co je nového na naší škole, pro více informací a plné texty klikněte na NOVINKY.
    • Uzavření školy
    • 13. 10. 2020
    • Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

    • Uzavření školy:
    • Strom je živý organismus
    • 12. 10. 2020
    • Při procházce jsme si povídali o tom, z čeho se strom skládá, co potřebuje ke svému růstu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu - kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Dále jsme si řekli, že velmi důležitá je kůra stromů. Lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, a stromy mají místo kůže kůru. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. Děti za pomocí učitelky určovaly stromy, sbíraly různé přírodniny. Své poznatky si děti zopakovaly v hodině prvouky pomocí obrazového materiálu. Jmenovaly druhy stromů a přiřazovaly správné obrázky plodů, jehličí nebo listů, přidávaly přírodniny, které nasbíraly na procházce. Upevňovaly si získané poznatky a dovednosti, procvičovaly si paměť, představivost a v neposlední řadě i řečové dovednosti.

    • Strom je živý organismus:
    • Písmena v pohybu
    • 12. 10. 2020
    • Zapojení pohybových, činnostních, výtvarných, ale i hudebních prvků. Jmenování různých slov, která začínají na danou hlásku, vysvětlení významu slov, pohybové ztvárnění slov (např. elektřina - hra na žárovku, elektrické dráty, exploze - výbuch sopky, rozfoukávání tuše, elegance - elegantní chůze v pěkných šatech, princové a princezny, estráda - zábavný program...)

    • Písmena v pohybu:
    • Výuka venku
    • 4. 10. 2020
    • Do galerie Výuka venku byly přidány fotografie.

     Malí, velcí - přírodopis, angličtina, dějepis, ruština, zeměpis, také čtení, český jazyk a matematika. To vše a ještě více se dá učit za pěkného počasí venku. Takto probíhala na naší škole výuka i dříve, teď v období všech koronavirových opatření však ještě více. A oblíbili si ji všichni. Věřme tedy, že budeme moci ještě využíva pěkných podzimních dní.

    • Výuka venku:
    • Malý - menší - nejmenší
    • 4. 10. 2020
    • Do galerie Malý - menší - nejmenší byly přidány fotografie.

     Pěkné počasí nás vylákalo ven i v anglickém jazyce. Příroda a naše okolí nabízí spoustu námětů k rozhovorům, pozorování a dokonce i k vyvození gramatiky. Nevěříte? Prohlédněte si přiložené fotografie a uvidíte, kolik různých předmětů živé i neživé přírody našli osmáci pro porovnávání a užití stupňování přídavných jmen. Názorná hodina byla určitě přínosem pro lepší zapamatování daného gramatického jevu.

    • Malý - menší - nejmenší:
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, komunikaci s učiteli, zadávání omluvenek žáků atd. se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy.
  • Výročí školy

   ...... vzděláváme  žáky již více jak 50 let ......
   • Realizace průmyslových staveb