• Snažíme se na této stránce poskytovat co nejaktuálnější informace.
  • Proč si zvolit nás?

   Přijď se podívat a přesvědčit sám, rádi tě provedeme.
    • Motto školy
    • Více než jen škola...

     Utváříme a posilujeme v dětech
     pozitivní přístup k lidem a ke světu.
     Cílem je odpovědný a sebevědomý žák, který
     se nebojí obhájit svůj názor a umí
     formulovat problém.
     Žák, který je schopen získané znalosti
     a dovednosti dobře uplatnit v běžném životě.
     Žák, který získá motivaci pro celoživotní
     vzdělávání a bude cítit sounáležitost s naší
     školou, obcí a regionem.
     Otvíráme jejich oči i srdce.
    • Škola pro všechny
    • Zajišťujeme všeobecné a rovné vzdělání
     pro všechny. Věnujeme se nadaným i méně
     nadaným žákům a vytváříme vhodné podmínky
     pro jejich rozvoj, máme i odborný tým pro práci
     s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami.
     Disponujeme odbornými učebnami pro výuku
     cizích jazyků, počítačové gramotnosti
     a přírodovědných předmětů.
     Jsme vybaveni školní dílnou pro výuku
     pracovních činností a školní cvičnou kuchyňkou.
     Interaktivní technika je součástí každé třídy.
     Ve školní knihovně plné aktuálních titulů si každý
     milovník knih najde tu svou.
    • Zaměření na informatiku
    • Žáky vedeme k smysluplnému využívání komunikačních a informačních technologií.
     Zavádíme a využíváme nejmodernější výpočetní techniku. Využíváme elektronické
     školní systémy, technologie pro distanční i online výuku. Žákům poskytujeme servis
     k zajištění a využívání softwaru pro komunikaci
     i pro podporu vzdělávání.
  • Krátké zprávy

   Zjistěte, co je nového na naší škole, pro více informací a plné texty klikněte na NOVINKY.
    • Měříme, vážíme, počítáme, obchodujeme
    • 25. 11. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Měříme, vážíme, počítáme, obchodujeme

     V hodinách matematiky nejen počítáme, ale seznamujeme se také s jednotkami délky a váhy. Žáci si pomocí jednotky metr ověřili v praxi, co vše ve třídě je menší a větší než jeden metr a čím můžeme základní jednotky délky změřit. V učivu o hmotnosti jsme si některé váhy do třídy přinesli a žáci tak měli možnost si vše pořádně prohlédnout a ohmatat. Nechyběla také praktická část vážení a porovnávání hmotnosti. V samotných počátcích geometrie jsme se seznámili také s geometrickými tělesy a různé předměty jsme se snažili k základním tělesům přiřadit, ale také je vymodelovat a sestavit. V počítání s přechodem přes desítku nám pomáhá obchodování a práce s papírovými penězi. Na pomoc jsme zavolali zlaté prasátko a šetřili na různé předměty- tužky, sladkosti, hračky. Matematiku nám zpříjemňují různé soutěže, kartičky a i

    • Měříme, vážíme, počítáme, obchodujeme:
    • Svatá Kateřina
    • 25. 11. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Svatá Kateřina.

     Kdo je to svatá Kateřina….a jaké pranostiky se váží k tomto dni se dnes dozvěděly děti z první třídy. Společně se svatou Kateřinou jsme četli, počítali, tancovali, zpívali i malovali. JG

    • Svatá Kateřina:
    • Nové písmenko nás nepřekvapí
    • 16. 11. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Nové písmenko nás nepřekvapí.

     Jaká známe slova začínající na i? To byla dnes první otázka, kterou jsem dětem dala. Děti vyjmenovávaly různá slova, ale blíže jsme se věnovali slovu indián. Děti se proměnily v indiány, vyrobily si indiánskou čelenku, totem a teepee. Společně jsme se indiánsky pozdravili, zahráli si hry, naučili se indiánskou říkanku a taneček. Dále nás zaujalo slovo ilustrátor. V hodině čtení jsme si povídali o tom, kdo je to ilustrátor. Prohlédli jsme si několik knih a jejich ilustrace…a děti zkoušely vymýšlet k obrázkům příběhy. Nakonec se děti proměnily v ilustrátory a malovaly ilustraci ke svému vymyšlenému příběhu. Poslední zajímavé slovo (v hodině psaní) bylo inkoust…a děti vytvářely příběh pera, které zanechává inkoustovou stopu na papíře. JG

    • Nové písmenko nás nepřekvapí:
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, komunikaci s učiteli, zadávání omluvenek žáků atd. se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy.
  • Výročí školy

   ...... vzděláváme  žáky již více jak 50 let ......
   • Realizace průmyslových staveb
   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
    • podatelna@zstremesna.cz
    • 739 422 829
    • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
    • tfbpdnr
    • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
    • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
    • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
   • Přihlášení