• Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

    • Mgr. Jana Brodová
    • Mgr. Jana BrodováTřídní učitel / ka: 4., 5.email: brodova@zstremesna.cz
    • Mgr. Zuzana Fojtková
    • Mgr. Zuzana FojtkováTřídní učitel / ka: 9.výchovný poradce
     speciální pedagog
     email: fojtkova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jaroslava Gajdošová
    • Mgr. Jaroslava GajdošováTřídní učitel / ka: 1.vychovatelka školní družiny
     speciální pedagog
     email: gajdosova@zstremesna.cz
    • Mgr. Milan Gross
    • Mgr. Milan Grossředitel školy
     koordinátor a metodik ICT
     sociální pedagog
     email: reditel@zstremesna.cz
    • Mgr. Pavla Hlaváčková
    • Mgr. Pavla HlaváčkováTřídní učitel / ka: 8.školní metodik prevence
     speciální pedagog
     email: hlavackova@zstremesna.cz
    • Mgr. Lenka Kertisová
    • Mgr. Lenka Kertisovánetřídní učitel
     metodik pro zdravý životní styl
     email: kertisova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jan Pokorný
    • Mgr. Jan PokornýTřídní učitel / ka: 7.vychovatel školní družiny
     sportovní koordinátor
     email: pokorny@zstremesna.cz
    • Martina Pospíšilová
    • Martina Pospíšilová Třídní učitel / ka: 2., 3.email: pospisilova@zstremesna.cz
    • Mgr. Hana Smolíková
    • Mgr. Hana Smolíková Třídní učitel / ka: 6.předsedkyně redakční rady školního časopisu
     email: smolikova@zstremesna.cz