• Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

    • Mgr. Jana Brodová
    • Mgr. Jana BrodováTřídní učitelka: 4., 5.email: brodova@zstremesna.cz
    • Mgr. Zuzana Fojtková
    • Mgr. Zuzana FojtkováTřídní učitelka: 6.výchovný poradce
     speciální pedagog
     email: fojtkova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jaroslava Gajdošová
    • Mgr. Jaroslava GajdošováTřídní učitelka: 1.speciální pedagog
     email: gajdosova@zstremesna.cz
    • Mgr. Milan Gross
    • Mgr. Milan Grossředitel školy
     koordinátor a metodik ICT
     sociální pedagog
     email: reditel@zstremesna.cz
    • Mgr. Pavla Hlaváčková
    • Mgr. Pavla HlaváčkováTřídní učitelka: 9.školní metodik prevence
     speciální pedagog
     email: hlavackova@zstremesna.cz
    • Mgr. Lenka Kertisová
    • Mgr. Lenka Kertisovánetřídní učitel
     metodik pro zdravý životní styl
     email: kertisova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jan Pokorný
    • Mgr. Jan PokornýTřídní učitelka: 8.vychovatel školní družiny
     sportovní koordinátor
     email: pokorny@zstremesna.cz
    • Martina Pospíšilová
    • Martina Pospíšilová Třídní učitelka: 2., 3.email: pospisilova@zstremesna.cz
    • Mgr. Hana Smolíková
    • Mgr. Hana Smolíková Třídní učitelka: 7.předsedkyně redakční rady školního časopisu
     email: smolikova@zstremesna.cz