• Učitelé a další pedagogičtí pracovníci

    • Mgr. Jana Brodová
    • Mgr. Jana BrodováTřídní učitelka: 4., 5.email: brodova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jiřina Divišová
    • Mgr. Jiřina DivišováTřídní učitelka: 2., 3.email: divisova@zstremesna.cz
    • Mgr. Zuzana Fojtková
    • Mgr. Zuzana FojtkováTřídní učitelka: 7.výchovný poradce
     speciální pedagog
     email: fojtkova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jaroslava Gajdošová
    • Mgr. Jaroslava GajdošováTřídní učitelka: 1.speciální pedagog
     email: gajdosova@zstremesna.cz
    • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA
    • Mgr. Ing. Milan Gross, MBAředitel školy
     koordinátor a metodik ICT
     sociální pedagog
     email: reditel@zstremesna.cz
    • Mgr. Pavla Hlaváčková
    • Mgr. Pavla HlaváčkováTřídní učitelka: 6.školní metodik prevence
     speciální pedagog
     email: hlavackova@zstremesna.cz
    • Mgr. Lenka Richter Kertisová
    • Mgr. Lenka Richter Kertisovánetřídní učitel
     metodik pro zdravý životní styl
     email: kertisova@zstremesna.cz
    • Mgr. Jan Pokorný
    • Mgr. Jan PokornýTřídní učitelka: 9.vychovatel školní družiny
     sportovní koordinátor
     email: pokorny@zstremesna.cz
    • Mgr. Hana Smolíková
    • Mgr. Hana Smolíková Třídní učitelka: 8.předsedkyně redakční rady školního časopisu
     email: smolikova@zstremesna.cz
  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení