• Informace v době pandemie

    •  

      

     INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12. dubna 2021 - aktuálně

     v souladu s plánem návratu dětí do škol se od pondělí 12. 4. 2021 částěčně obnoví výuka v základní i mateřské škole za určitých podmínek:

     žáci 1. stupně se budou vyučovat prezenčně ve škole

     žáci 2. stupně budou pokračovat v distančním vzdělávání 

     Žáci, kteří budou vzděláváni prezenčně se musí podrobit testování, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno před vstupem do šaten a dalších prostor budovy. Děti se budou testovat samy za asistence pedagogických pracovníků, případně zákonných zástupců.

     Školní stravování bude v běžném provozu, je nutno ke stravování žáka přihlásit u vedoucí školní jídelny. 

     Školní družina bude taktéž v běžném provozu.

     Vše bude podléhat režimu hygienických opatření odpovídající současné epidemiologické situaci. 

     Přehled návazných postupů antigenního testování ve školách   testovani_diagram.pdf

     Informace k provozu otevření MŠ Třemešná info_12_4_otevreni_MS_Tremesna.pdf

     Informace k provozu MŠ Liptaň info_12_4_otevreni_MS_Liptan.pdf

      

      

      

     INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. března 2021

      

     Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení.

     ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

     • dětí v mateřské škole
     • dětí v přípravné třídě
     • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
     • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
     • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
     • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
     • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
     • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

      

     Vzdělávání bude všem žákům poskytováno distančním způsobem, v případě Mateřských škol se bude týkat  dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

     Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních. 

     OŠETŘOVNÉ: informace o ošetřovném naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

     I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

     • dětí a žáků při individuálních konzultacích

      

     Nouzový stav a mimořádná opatření 

     Od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Od 1. března dochází vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a ve školství.

     co aktuálně platí naleznete na stránkách: aktuální opatření

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení