• Projekty

    • Přírodovědná laboratoř  koresponduje s požadovanou úrovni technického vývoje a umožňuje rozšíření nových forem výuky se zvýšením zájmů žáků o výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práci s digitálními technologiemi. Předkládaný projekt je v souladu se Strategií CLLD MAS Rozvoj Krnovska a Strategickým rámcem MAP pro ORP Krnov.

     Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na ZŠ Třemešná. Cílem projektu je vytvořit ze zastaralé učebny s nedostatečným, chybějícím či přežitým zařízením, moderně vybavenou učebnu v návaznosti na klíčové kompetence přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory.

     Výsledkem projektu je moderní přírodovědná laboratoř, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Učebna je bezbariérově dostupná díky pořízenému schodolezu. Nové vybavení učebny umožnuje rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýšení atraktivity výuky, motivace a zájmu žáků o vyučované předměty.

      

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení