• Projekty

    • Přírodovědná laboratoř  koresponduje s požadovanou úrovni technického vývoje a umožňuje rozšíření nových forem výuky se zvýšením zájmů žáků o výuku přírodních věd, technických a řemeslných oborů a práci s digitálními technologiemi. Předkládaný projekt je v souladu se Strategií CLLD MAS Rozvoj Krnovska a Strategickým rámcem MAP pro ORP Krnov.

     Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro výuku žáků v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce na ZŠ Třemešná. Cílem projektu je vytvořit ze zastaralé učebny s nedostatečným, chybějícím či přežitým zařízením, moderně vybavenou učebnu v návaznosti na klíčové kompetence přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi, technické a řemeslné obory.

     Výsledkem projektu je moderní přírodovědná laboratoř, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Učebna je bezbariérově dostupná díky pořízenému schodolezu. Nové vybavení učebny umožnuje rozšíření nových forem výuky, aktivní zapojení žáků do výuky, zvýšení atraktivity výuky, motivace a zájmu žáků o vyučované předměty.