• Informace

    • 1.12.2021 - Otevření provozu MŠ

     od 6.12.2021 bude provoz MŠ Třemešná opět ve standardním režimu, prostory MŠ byly kompletně desinfikovány a připraveny pro děti. Nezapomeňte prosím na přihlášení dětí ke stravě.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     19.11.2021 - Upozornění na uzavření MŠ

     v obbdobí od 22.11.2021 do 5.12.2021 bude oddělení Mateřské školy Třemešná uzavřeno z důvodu karantény pozitívního zaměstnance školy na COVID. Zákonní zástupci dětí, kteří potřebují pootvrzení pro účely OČR, jej na základě projeveného zájmu obdrží u ekonomky školy.

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      

     Dle nařízení vlády bude MŠ otevřena od 12. dubna 2021 pro děti s povinným vzděláváním (pro předškoláky) a pro dětí rodičů IZS (vybraných profesí viz. níže)

     Výběr podstatných požadavku pro návrat dětí do provozu školky, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví:

      

     Bude nutné dodržovat stávající i nová opatření:

     • Před vstupem do budovy použít dezinfekci.
     • Do budovy vstupuje pouze 1 osoba s dítětem, tato osoba musí mít respirátor.
     • Na děti se ochrana úst nevztahuje.
     • Za asistence zaměstnance MŠ provede rodič svému dítěti antigenní test

     (2 x týdně vždy v pondělí a čtvrtek). Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále se bude pokračovat dle rozvrhu.

     • Příchod dítěte do MŠ plánujte cca o 15 minut dříve, z důvodu otestování Vašeho dítěte a čekací doby (cca 10 minut) k vyhodnocení výsledku testu.
     • Bude prováděn písemný záznam o výsledku testu.
     • Pokud odmítnete Své dítě testovat, nemůže navštěvovat MŠ a bude se jednat o omluvenou absenci.
     • Budou plněny vzdělávací činnosti, vycházející ze školního vzdělávacího programu školy, dle doporučení MŠMT budou činnosti převážně realizovány venku (s přihlédnutím vlivu počasí).
     • Zajistěte vhodné oblečení pro pobyt venku (i v chladnějším počasí).
     • V případě, že Vaše dítě do MŠ nenastoupí, máte povinnost dítě řádně omluvit.

      

     Dětem IZS (integrovaný záchranný systém) ve věku od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZD (ministerstvo zdravotnictví) umožněna přítomnost na vzdělávání v MŠ, ve které jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání

     Vybrané profese IZS:

     • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
     • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině…
     • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
     • příslušníci ozbrojených sil,
     • zaměstnanci orgánů ochrana veřejného zdraví, uvedení v § 115 odst. 1

     a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 sb.,

     • zaměstnanci Úřadu práce ČR
     • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
     • zaměstnanci Finanční správy ČR

      

      

      

                                                                                                                       

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení