• Prezenční výuka od 8.6.2020 - 2. stupeň

    •  

     Informace k zahájení prezenční výuky žáků 2. stupně

      

     V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách bude dne 8.6.2020 zahájena také prezenční výuka žáků 2. stupně. Výuka je dobrovolná a bude poskytována žákům dle upraveného rozvrhu. 

     Pro žáky, kteří nebudou do školy docházet, bude nadále zajištěno vzdělávání online formou.

     Provoz:

     od 07.30 hodin – povolen vstup žáků do budovy školy po provedení desinfekce rukou u vstupu do školy a provedení kontrolního měření tělesné teploty (doprovázející osoba nevstupuje, žák nesmí vykazovat příznaky zvýšené tělesné teploty, kašle, náhlé ztrátě chuti a čichu nebo mít jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

     od 07.45 hod. do 11.25 hod. – vzdělávání ve skupině v kmenové třídě žáka 

     od 11.30 hod. – do 12.00 hod.  -  oběd pro nahlášené strávníky (zájemci o školní stravování si musí přihlásit obědy u vedoucí školní jídelny) 

     Nutné formuláře k vyplnění a odevzdání první den počátku prezenční výuky:

     Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  Cestne_prohlaseni.pdf

     Další informace Vám podají třídní učitelé prostřednictvím EduPage, případně odpoví na Vaše otázky emailem či telefonicky. 

     Pro informaci přikládáme plné znění metodiky k ochraně zdraví MŠMT, podle které je výuka zajišťována. 

     ochrana_zdravi_zs.pdf

      

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení