• Zápis do MŠ 2021/2022

    •  

     ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

     v souvislosti s protiepidemickými opatřeními a zajištění bezpečnost dětí i dospělých, budou zápisy do obou oddělení mateřské školy probíhat v upraveném režimu za dodržení epidemiologikých opatření. Rodiče si budou moci vybrat, zda vyplněnou žádost zašlou škole elektronicky, poštou nebo ji vhodí vyplněnou a podepsanou do schránky, která je umístěna na škole.

     Rodiče, kteří si nemohou žádost vytisknout, si ji vyzvednou po telefonické domluvě v MŠ Liptaň nebo MŠ Třemešná. 

      

      TERMÍN ZÁPISU:

     • žádosti je možné podávat v období od pondělí 10. 5. 2021 do neděle 16. 5. 2021  

      

     Dokumenty k žádosti:

      

     Způsob doručení škole:

     1. Elektronicky, s využitím datové schránky
     • uživatelé datových schránek mohou potřebné dokumenty zaslat na datovou schránku školy: tfbpdnr
     • přijetí žádosti bude potvrzeno zasláním evidenčního čísla zpět do datové schránky žadatele
     1.  Elektronicky – emailovou poštou
     • žadatele zašlou potřebné dokumenty na email podatelna@zstremesna.cz
     • dokumenty musí být podepsané (může být i elektronický podpis) a naskenované (ofocené)
     • u skenovaných a ofocených dokumentů bude požadováno následné osobní podepsání 
     1. Osobně ve škole
     • denně po předchozí telefonické dohodě na tel. 739 422 829 
     • součástí může být i převzetí a vyplnění formulářů
     1. Poštou (vyplněné a podepsané dokumenty zašlete na adresu školy) 

      

     Základní škola a Mateřská škola Třemešná, Třemešná 341, 793 82 Třemešná

     Kontakty pro dotazy: Milan Gross, reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení