• Novinky

      • Uzavření školy

      • Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).

       Pro mateřské školy se stávající režim nemění.

      • Strom je živý organismus

      • Při procházce jsme si povídali o tom, z čeho se strom skládá, co potřebuje ke svému růstu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu - kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Dále jsme si řekli, že velmi důležitá je kůra stromů. Lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, a stromy mají místo kůže kůru. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. Děti za pomocí učitelky určovaly stromy, sbíraly různé přírodniny. Své poznatky si děti zopakovaly v hodině prvouky pomocí obrazového materiálu. Jmenovaly druhy stromů a přiřazovaly správné obrázky plodů, jehličí nebo listů, přidávaly přírodniny, které nasbíraly na procházce. Upevňovaly si získané poznatky a dovednosti, procvičovaly si paměť, představivost a v neposlední řadě i řečové dovednosti.

       J. Gajdošová

        

      • Písmena v pohybu

      • Zapojení pohybových, činnostních, výtvarných, ale i hudebních prvků. Jmenování různých slov, která začínají na danou hlásku, vysvětlení významu slov, pohybové ztvárnění slov (např. elektřina - hra na žárovku, elektrické dráty, exploze - výbuch sopky, rozfoukávání tuše, elegance - elegantní chůze v pěkných šatech, princové a princezny, estráda - zábavný program...)

      • Výuka venku

      • Do galerie Výuka venku byly přidány fotografie.

       Malí, velcí - přírodopis, angličtina, dějepis, ruština, zeměpis, také čtení, český jazyk a matematika. To vše a ještě více se dá učit za pěkného počasí venku. Takto probíhala na naší škole výuka i dříve, teď v období všech koronavirových opatření však ještě více. A oblíbili si ji všichni. Věřme tedy, že budeme moci ještě využíva pěkných podzimních dní.

       Zuzana Fojtková

      • Malý - menší - nejmenší

      • Do galerie Malý - menší - nejmenší byly přidány fotografie.

       Pěkné počasí nás vylákalo ven i v anglickém jazyce. Příroda a naše okolí nabízí spoustu námětů k rozhovorům, pozorování a dokonce i k vyvození gramatiky. Nevěříte? Prohlédněte si přiložené fotografie a uvidíte, kolik různých předmětů živé i neživé přírody našli osmáci pro porovnávání a užití stupňování přídavných jmen. Názorná hodina byla určitě přínosem pro lepší zapamatování daného gramatického jevu. 

       Zuzana Fojtková

      • ŠPEKÁČKOBRANÍ

      • Do galerie ŠPEKÁČKOBRANÍ byly přidány fotografie.

       Pamatujete si na pohádku Dařbuján a Pandrhola, resp. na pasáž, ve které rostou na stromech jitrničky? Svět, div se! I za naší školou vyrostl podobný stromek. Než naše děti mohly zahájit špekáčkobraní, vypustily téměř duši v kopcích podhůří Jeseníků. Čekala je trasa dlouhá 800 metrů až 2 km, během které musely zdolávat terénní nerovnosti. Odměnou za skvělé výkony jim byla vlastnoručně utržená, nakrájená a opečená uzeninka. Závěrem pěkného sportovního dne byl přátelský fotbálek či detektivní pátraní po čtyřlístcích na kraji hřiště.

       Hana Smolíková

   • Kontakty

    • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
    • podatelna@zstremesna.cz
    • 739 422 829
    • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
    • tfbpdnr
    • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
    • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
    • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
   • Přihlášení