• Novinky

      • Projektové vyučování - Podzim kolem nás

      • Ani jsme se nenadáli a už je tady zase konec měsíce…a tudíž konec našeho projektového vyučování zvaného „Podzim kolem nás“. Tento výukový celek byl rozdělen do několika podtémat – Ovoce a zelenina, Strom je živý organismus a nakonec Les a lesní zvířátka. V každém tomto tématu jsme se dozvídali spoustu zajímavých informací. Tato témata nás provázela ve všech předmětech…a to zážitkovým učením, protože poznatky získané na základě nějakého prožitku nebo zkušenosti jsou ukládány do paměti snadněji než poznatky stroze naučené, jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. Děti tak nejsou jen pasivními účastníky výuky, ale rozvíjí tvůrčí postupy a aktivní jednání.  Tento měsíc nám nabídl i spoustu venkovních aktivit.

       JG

      • Když les promlouvá...na návštěvě v lese

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Když les promlouvá...na návštěvě v lese.

       Dnes jsme konečně vyrazili do lesa. V lese měly děti připravené úkoly, které byly zaměřeny na matematiku, jazyk český, prvouku a hudební výchovu. U každého stanoviště byla různá lesní zvířátka. Například u veverky děti házely do košíku šišky dle zadaného počtu, počítaly s oříšky. U lišky zdolávaly překážky a zkoušely číst písmena a slabiky pomocí dalekohledu. U jelena poznávaly stopy lesních zvířátek a řadily paroží. V dalším stanovišti bydlel ježek, který měl u sebe zahrabaná písmena, která děti poznávaly hmatem…a nakonec jsme si u ježka zazpívali písničku. Mezi další úkoly patřilo skládání slabik a slov s oříšky. U každého stanoviště byla zvuková hádanka, kdy děti poznávaly zvuk lesních zvířátek. Za všechny splněné úkoly dostaly sladkou odměnu. JG

      • Šípkový den ve 2. a 3. třídě

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Šípkový den ve 2. a 3. třídě.

       Ukázkou hudební pohádky Šípková Růženka jsme začali náš den plný plodů keře růže šípkové. Písničkou naladěni jsme se vrhli do práce a v českém jazyce si procvičili psaní slov, slovních spojení, na základě obrázkové osnovy procvičovali druháci i druhy vět a třeťáci si zahráli hru Škádlivka s Růženkou a zopakovali velkou kapitolu o synonymech, antonymech, slovech nadřazených, podřazených. V matematice nás šípky provázely počítáním a jednotkou metr. Prvouka byla zaměřena na keř růže šípkové, jeho plody a využití, a proto jsme se pokusili si vyrobit šípkový sirup (recept naleznete ve fotodokumentaci). Ten se nám skvěle povedl a jak dobře chutnal! Za odměnu jsme si do čtení připravili čaj s tímto lahodným sirupem. Porovnali jsme náš postup vaření šípkového čaje s Křemílkem a Vochomůrkou. Četbu jsme doplnili ve výtvarné výchově obtisky listů a prací s tuší, kde jsme tvořili keř se šípky. Na závěr našeho šípkového dne si žáci zahráli loutkové divadlo a pokusili se zdramatizovat pohádku Šípková Růženka.JD

      • Když les promlouvá...

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Když les promlouvá....

       Musíme být potichu a vnímat, jak k nám les promlouvá. Jsou to třeba větve, které nám načechrají vlasy nebo vítr hrající si se stromy…. Tentokrát ale nejsme v opravdovém lese. To les přišel za námi do první třídy. Zábavnou formou jsme si představili les a živočichy v něm žijící. Naučili jsme se jej vnímat všemi smysly. Dotykem rukou děti poznávaly šišku, paroh nebo sluchem lesní zvířata. Na obrázcích se snažily pojmenovat lesní zvířata, poznávaly houby, hmyz a stromy. A protože je prostředí lesa neuvěřitelně pestré a rozmanité, slíbili jsme si, že se zajdeme příští týden do lesa podívat. JG

      • Honzo, vstávej!

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Honzo, vstávej!.

       Honzo, vstávej! Kolik hodin? Tři slepičí... Na své rané dětství si mohli dnes vzpomenout žáci v deváté třídě v hodině ruského jazyka. V rámci výuky číslovek a opakování slovní zásoby si za krásného počasí tuto hru zahráli rusky. A že se u toho i pobavili, to už je bonus navíc. ZF

      • Organizace výuky

      • Ve dnech 25.10. - 26.10.2021 bude probíhat prezenční výuka pouze žáků 1. stupně, žáci 2. stupně se budou vzdělávat formou online výuky. 

       27.10. - podzimní prázdniny

       28.10. - státní svátek

       29.10. - podzimní prázdniny

       1.11. - 2.11. - online výuka 8. ročníku, ostatní dle rozvrhu prezenčně ve škole

       Obědy pro 1. stupeň bude možné odebírat od 25.10., pro 2. stupeň a cizí strávníky od 1.11.2021.

        

      • Den stromů

      • Den 20. října je významný pro všechny, kteří mají rádi přírodu. Tento den má připomenout, jak důležité jsou lesy a stromy pro planetu…a že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka. Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné, liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích.

       I my v první třídě jsme oslavili společně Den stromů. Celý týden jsme se v různých předmětech věnovali rozmanitým aktivitám, které se této problematiky týkají. V rámci připomínky Dne stromů jsme se letos rozhodli vysadit si náš školní strom…a byl to dub.

       JG

      • Čeština ve 2.+ 3. třídě

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Čeština ve 2.+ 3. třídě.

       Během září a října si kluci a holky ze spojených tříd oprášili své znalosti abecedy, hlásek a pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách. Opakování jsme si zpříjemnili prací na koberci různými hrami s abecedou. Během her jsme zvládli nejen abecedu bezchybně vyjmenovat a tvořit slova i jednoduché věty, ale také slova podle abecedy správně zařadit. Druháci si zavázanýma očima vyzkoušeli na základě hmatu poznat tvar písmen, seřadili se podle svého jména i příjmení, v aplikaci WORDWALL řadili dle abecedy zvířata, předměty, ale i pohádkové bytosti. Se zvyšující jistotou se zvyšovala i obtížnost cvičení. Třetí třída v té době zároveň opakovala hlásky. Pro práci s tvrdými a měkkými souhláskami jsme využili novinové letáky a žáci v nich vyhledávali slova, která tvrdé a měkké souhlásky obsahovala. Ty poté lepila do jablíček a hrušek. Při práci si třeťáci procvičili zároveň i své čtenářské dovednosti. K dalšímu procvičení si přinesli plyšáky, kteří představovali měkkou souhlásku (protože jsou měkkoučcí) a tvrdé y znázornili vlastním tělem. Opakování nám usnadnila spousta interaktivních cvičení, kolíčkovacích karet a dalších vychytávek. JD

      • Lapbook

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Lapbook.

       Lapbook, čili interaktivní 3D kniha, kterou si žáci sami vyrobí. Tak to byla aktivita v hodině angličtiny zaměřená na Velkou Británii a zejména královskou rodinu. Žáci si sami zvolili téma i způsob, jakým výrobu lapbooku pojmou. Poté své práce odprezentovali a také využili možnosti sebehodnocení. Jak se jim práce zdařila, můžete posoudit sami. ZF

      • Podzimní stezka

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzimní stezka.

       Učivo prvouky jsme si dnes zopakovali za pomoci zážitkové naučné stezky, která vždy dětí baví, jsou v přírodě, vyvíjí aktivitu a hlavně se učí při hraní. A to nás baví…:-) JG

      • Naučná stezka v Třemešné

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Naučná stezka v Třemešné.

       Dnes jsme se v hodině TV vydali na procházku a prošli si naučnou stezku – Člověk, dřevo a neživá příroda, Duše stromů. Při procházce jsme si vysvětlili, že na stezku byly použity pouze stromy, které byly v průběhu svého růstu poškozeny. Pro tyto stromy se našlo jisté využití, výroba soch…a tak jejich uplatnění prodlouží setrvání v obci. Např. stromy (většinou lípy) na hřbitově posloužily k výrobě soch: Plody lesa, Výlet a Otevřená srdce. Při této naučné stezce jsme narazili např. na patrona hasičů Svatého Floriána nebo patronku havířů Svatou Barboru. Nabídl se zde i prostor pro fantazii při pohledu na sochy s názvem Pokora, Ve víru vášní nebo sochu obra Kolovrata. Stezka se nám moc líbila a vycházku jsme si náramně užili. JG

      • Sadařova stezka s firmou Vitaminátor v Sosnové

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Sadařova stezka s firmou Vitaminátor v Sosnové.

       Slyšeli jste už o firmě Vitaminátor? Že ne? Žáci 1. stupně se dnes vydali do Sosnové, kde tato rodinná firma sídlí. Zabývá se pěstitelskou a výrobní činností již mnoho let - zpracovává vlastní výpěstky, vyrábí 100% přírodní šťávy, ovocné přesnídávky a jiné dobroty. O své poznatky práce sadaře se s námi podělila paní Petra, která firmu zastupovala a provedla děti naučnou stezkou, kde žáci zábavnou formou plnili různé úkoly a odpovídali na připravené otázky. Cestou ovocnými sady kolem rybníka a lesů jsme měli možnost vyzkoušet si spoustu interaktivních naučných prvků, pozorovat krásy podzimu v sadu a prohlédnout si také koně a prasátka. I přes rozmary počasí jsme stezku zvládli, dozvěděli se mnoho užitečných informací o práci sadařů, o ovoci a polních plodinách, o hospodaření, ale i o zvířatech. Odměnou pro děti bylo určitě lanové centrum, kde se všichni pořádně vyřádili. Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka 100% jablečné šťávy. Bohužel jsme kvůli covidovým opatřením nemohli nakouknout pod pokličku výroby do provozovny, ale i tak jsme si den užili. Po absolvování stezky obdržely děti medaile a také zdravý balíček s produkty firmy Vitaminátor. JD, JG, JB

      • Cvilínská štafeta

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Cvilínská štafeta.

       Měsíc říjen, patřil tradičně běhu do cvilínských schodů. Letos poprvé štafetově. Štafety byly čtyřčlenné a mohly být i smíšené. To znamená, že mohli startovat dívky i chlapci dohromady. Dvě nejrychlejší štafety startovaly v tomto složení: Chrenšťová. V, Pastyřík. V, Laštovka. D, Volek. M (7. tř) Gajdošová. A, Pajpachová. J, Koudelková. S, Konvičková. K. (8. tř) Počasí, byť chladné, bylo prozářené sluncem a účastníkům byl odměnou rozchod ve městě Krnov, kde energii doplnili z hamburgerů a zmrzliny skvělé kvality. JP, PH

      • Předškoláci ve škole

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Předškoláci ve škole.

       Na naší škole se věnujeme také budoucím školákům. Ti navštěvují kroužek "Hravá angličtina" a předškolní přípravu. Ta je zaměřena na rozvoj zrakového, sluchového a prostorového vnímání, rovněž se zde děti věnují grafomotorickým cvičením. V angličtině pak jde zejména o probuzení zájmu o cizí jazyk. JG, ZF

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení