• Novinky

      • Přespolní běh

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Přespolní běh.

       Chladného, mlhavého rána vyběhli naši žáci vstříc přespolnímu běhu. Všichni obstáli na výbornou. Odměnou jim bylo sluníčko, které svými paprsky nakonec mlhu zahnalo, čaj, který společně se špekáčkem zahřáli žaludek. Komu zbylo ještě sil, mohl si na našem novém hřišti zahrát fotbal, nebo se věnovat jiným pohybovým aktivitám. Přesto, že všichni běželi velmi dobře, ty nejvytrvalejší bych zde přece jenom zmínil. Jsou to: Měkýš Erik (1. třída), Podešvová Amélie (2. třída), Pajpach Ondřej (5. třída), Gajdošová Klára s Kristýnou Veselou (6. třída), Laštovka David (7. třída) a Horák Kevin (9. třída). JP

      • Podzim kolem nás - Ovoce a zelenina

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzim kolem nás - Ovoce a zelenina.

       V tomto měsíci jsme s prvňáčky začali novým projektovým vyučováním zvaným „Podzim kolem nás“. Jako první jsme si začali povídat o podzimním ovoci a zelenině. Do tohoto tématu nás krásně vnesla pohádka - O posledním jablíčku, v které jsme se dozvěděli, že existuje kouzelná Jablíčková babička, která pomohla poslednímu jablíčku a hvězdičce….a že od té doby je v každém hodném jablíčku schovaná malá hvězdička. Dále jsme si zpívali písně s pohybem - Schovávaná s jablíčkem, Ježci a jablíčka. Podzimní ovoce bylo využito i v matematice, kdy jsme dle počtu modelovali, tiskli, ale také počítali. Současně bylo naším úkolem přinést do školy různé druhy ovoce a zeleniny, které jsme rozlišovali, poznávali našimi smysly…hmatem, čichem a chutí. Nakonec jsme si udělali zdravou svačinku….a už se těšíme na další aktivity, které nás čekají příští týden 😊 JG

      • ÚPRAVA VÝUKY 4. 10

      • Dne 4. 10 hoši, kteří se účastní běhu do cvilínských schodů, nemají odpolední TV. Ostatní hoši se odpoledního vyučování účastní.

      • Projekt - Z pohádky do pohádky

      • Celý tento měsíc děti z první třídy provázel projekt zvaný „Z pohádky do pohádky“. Pohádky s námi byly ve všech předmětech – s makovou panenkou a vílou Amálkou prvňáčci slabikovali, poznávali první písmena, slabiky a jednoduchá slova…s Karkulkou počítali…s medvědy malovali a s loupežníky zpívali. Seznámili jsme se s různými pohádkovými postavami pomocí obrázků, knih, vyprávění…a také prostřednictvím pohádkových tras venku i v tělocvičně. Děti některé pohádky i zdramatizovaly.

       Cílem tohoto projektu bylo děti seznámit s některými pohádkami a samozřejmě rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování, aktivní poslech a počáteční čtenářské dovednosti. Dále upevnit zrakové, sluchové a prostorové vnímání.

       Paní učitelka i prvňáčci se těší na další projekt, který je čeká v měsíci říjnu.

       JG

      • Týden s Karkulkou- 2. třída

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Týden s Karkulkou- 2. třída.

       Tento týden nás výukou českého jazyka a čtení provázela pohádka Červená karkulka. Pohádky máme všichni moc rádi, tak jsme si ji nejprve připomněli nejen písničkou, ale také úryvkem zhudebněné pohádky v podání Zdeňka Svěráka z Hodiny zpěvu. V českém jazyce jsme popletené věty museli poskládat v logickém sledu, sestavili jsem si také obrázkovou osnovu, pomohli najít Karkulce cestu k babičce, vyjmenovali hlavní postavy a pokusili jsme se o jednoduchou dramatizaci. Rozdělení rolí a sestavení dialogů bylo téměř zcela v režii dětí. Natočili jsme i krátké video, na které se můžete podívat.

      • Výuka v 2. a 3. třídě

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Výuka v 2. a 3. třídě.

       Druháci a třeťáci v novém školním roce nezahálejí a poctivě pracují. Opakujeme a procvičujeme prostřednictvím všech smyslů, abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Do výuky zapojujeme také tablety. Práce nám jde od ruky. JD

      • Učení je zábava

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Učení je zábava.

       Děti z první třídy každý den zjišťují, že učení není mučení, ale může být i zábavné. Do výuky zahrnujeme prvky pohybové, výtvarné, dramatické, hudební a činnostní...takto zapojujeme všechny naše smysly. Tyto aktivity se prolínají všemi hodinami. JG

      • PŘESPOLNÍ BĚH

      • Milí příznivci i odpůrci pohybových aktivit,
       přespolní běh, školní kolo, proběhne pro celou školu ve středu dne 29. 9. 2021. Bližší informace o přesné organizaci sdělí žákům třídní učitelé. Tento den se neučíme a již nyní se žáci mohou těšit na závěrečné opékání špekáčků. 
       S přáním hezkých dnů 
       Jan Pokorný

      • Zahájili jsme nový školní rok společně

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Zahájili jsme nový školní rok společně.

       V pátek 17. září proběhla ve venkovním areálu školy společná akce ZŠ a MŠ. Jsme rádi, že odpoledne se zúčastnilo spousta rodičů, dětí a žáků nejen z naší školy. Zájem nás potěšil, protože počasí zrovna příznivé nebylo. Návštěvníkům bylo nabízeno bohaté občerstvení a zábava. Teplé i studené nápoje, oblíbený párek v rohlíku, guláš, palačinky či koláčky nabízené z rukou pedagogů a zaměstnanců školy chutnaly. Potkat a vyfotit jsme se mohli s Kuliočkem nebo dvojicí Tom a Jerry. K poslechu nám hrál zkušený DJ a svým vystoupením přispěl i náš bývalý žák Jakub Šperl, který se představil se svou vlastní tvorbou. Pro malé děti byl připraven skákací hrad, všichni pak měli možnost zahrát si stolní tenis, svézt se na koních p. uč. Smolíkové, vidět kynologickou ukázku a nechat se povozit spřežením huskyů. Malování na obličej a "tetování" ornamentů a také hrnčířský kruh si návštěvníci mohli vyzkoušet doslova na vlastní kůži. I přes nepříliš příznivé počasí byla atmosféra báječná a rozešli jsme se až za tmy. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se někdy příště. Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Třemešná. ZF

      • Jednodenní adaptační výlet žáků 6. třídy

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Jednodenní adaptační výlet žáků 6. třídy.

       V pátek 10. 9. se celá třída společně s paní učitelkou a paní asistentkou vydala na plánovaný výlet. Do Města Albrechtic jsme se svezli autobusem k nádraží a odtud jsme společně kráčeli směrem k rozhledně. Po několika metrech chůze čekalo na děti překvapení v podobě 5 psů husky, které si děti mohly vést na vodítku. Po cestě si pejsky několikrát vystřídaly. Děti byly nadšené. Když jsme psy vrátili paní majitelce v Biskupicích, pokračovali jsme dál, až k domu paní učitelky, kde si děti opekly špekáčky. Po krátkém odpočinku jsme se vydali na zpáteční cestu po Krtečkově stezce směr Třemešná. Cestou si děti povídaly a trhaly si sladké ostružiny. Počasí nám přálo, výlet se všem líbil, ale největší zážitek měly děti z pejsků. PH a LH

      • Как Вас зовут?

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Как Вас зовут?.

       Osmáci začali v letošním školním roce s výukou druhého cizího jazyka - ruského. S ruštinou se teprve seznamují, a aby je jazyk bavil, snažíme se zařazovat zábavnější formy osvojování azbuky a slovní zásoby. Vypadá to tak trochu jako hra na prvňáčky :) ZF

      • Piknik v sedmičce

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Piknik v sedmičce.

       Sedmáci se ve středu ráno procházkou vydali na Damašek a tam uspořádali piknik. Kromě dobrot, které si donesli, tak měli možnost ochutnat kvalitní vodu z místního vrtu. K pěknému dopoledni přispělo i krásné počasí a také hry (šachy, kostky) a sportovní aktivity včetně pouštění draka. Stmelování kolektivu po tak náročném loňském školním roce a po letních prázdninách kluci a holky ze sedmičky nepodceňují. ZF

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení