• Novinky

      • Strom je živý organismus

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Strom je živý organismus.

       V dalším tematickém celku děti blíže poznávaly strom. Při procházce jsme si povídali o tom, z čeho se strom skládá, co potřebuje ke svému růstu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu - kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Dále jsme si řekli, že velmi důležitá je kůra stromů - tak jak lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, stromy mají místo kůže kůru. Vysvětlili jsme si, že stromy mají různý povrch kůry. Zjišťovali jsme hmatem strukturu kůry různých stromů – hladká, drsná, více či méně členitá. Zrak děti zapojily při určování barev a odstínů kůry a také se snažily určit například podle barvy kůry, různých typů jehličí, listí nebo plodů druh stromu. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. Za pomocí učitelky určovaly stromy, sbíraly různé přírodniny. Své poznatky si děti zopakovaly v hodině prvouky pomocí obrazového materiálu a prezentace. Jmenovaly druhy stromů a přiřazovaly správné obrázky plodů, jehličí nebo listů, přidávaly přírodniny, které nasbíraly na procházce. Upevňovaly si získané poznatky a dovednosti, procvičovaly si paměť, představivost a v neposlední řadě i řečové dovednosti. Nezapomněli jsme si zdůraznit význam stromů pro člověka a jeden jsme si i zasadili. JG

      • Podzim - Autumn

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzim - Autumn.

       Rozšiřování slovní zásoby z okruhu PODZIM pomocí šifrovací hry si vyzkoušeli páťáci v hodině angličtiny. Využili jsme krásného počasí a výuka proběhla venku. Kromě luštění šifry museli žáci plnit také různé pohybové a jiné úkoly. Stezku si užili a ještě se naučili nová slovíčka. ZF

      • Prvouka 2.+3. třída

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Prvouka 2.+3. třída.

       Během druhé poloviny září jsme se v prvouce mimo jiné věnovali tématu bezpečné cesty do školy. Znovu jsem si připomněli pravidla bezpečnosti na silnici, seznámili jsme se s některými dopravními značkami, které jsme si také vyhledali při vycházce v okolí školy. Důkladně jsme nacvičili přecházení přes přechod pro chodce bez semaforu, ale i se semaforem. K osvěžení pravidel pro chodce, ale i pro cyklisty nám pomohla instruktážní videa s tučňáky. Dopravní značky jsme si snažili zapamatovat prostřednictvím malých modelů značek, ale i dopravního pexesa a pracovních listů. Na závěr učiva o silničním provozu se obě třídy pustily do menšího projektu, kde se snažily vystavět město a vesnici se silnicí a dopravními značkami. J.D.

      • Písmenko E...a jiné aktivity :-)

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Písmenko E...a jiné aktivity :-).

       Tento týden jsme se začali učit písmenko E….děti vymýšlely různá slova začínající na tohle písmeno. Při povídání jsme narazili i na neznámá slova, která jsme si zkoušeli ukázat různými způsoby - např. slovo elegance, kdy si holčičky oblékly šaty, v kterých chodily elegantně po třídě. Slovo ekologie jsme si vysvětlili jako ochranu přírody…a zahráli jsme si na život stromu. Dalším slovem na E byla elektřina, kdy jsme si zahráli hru Na žárovku a šli jsme se podívat k místní elektrárně. Slovo, které děti neznaly bylo estráda…..a tak jsme si objasnili, že je to zábavný program, který si děti vyzkoušely i předvést. K poznání tohoto písmene nám posloužila i pohádka O čertíkovi Ertíkovi, který chtěl jít do školy, ale když zjistil, jaké to ve škole je, zůstal raději v pekle. Tuto pohádku si děti i zahrály a naučily se báseň Ertík, Ertík a rozpočítadlo Ententýky. Nejvíce děti zaujalo slovo experiment….pár experimentů jsme si i vyzkoušeli….a slovo exploze, kterou jsme si i vytvořili ve formě lávy. Dále procvičujeme různě písmena, slabiky, matematiku venku i ve škole. JG

      • Učíme se venku 2.+3. třída

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Učíme se venku 2.+3. třída.

       Podzimní dny ještě stále vybízejí k vyběhnutí ven. I my jsme dnes využili dobrého počasí a vydali se učit alespoň na dvě hodiny ven. Čekal nás český jazyk a matematika. V českém jazyce si druháci procvičili abecedu. Skládali písmena z různých přírodnin- kaštanů, klacíků i listů. Do abecedního seznamu se pokusili doplnit slova (vše, co dokázali pojmenovat a zařadit v rámci možností okolí), která začínají daným písmenem abecedy. Třeťáci si zopakovali doplňování u, ů, ú a také si vyzkoušeli, jak ovládají pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách. A že jim to šlo! V matematice jsme procvičili nejen počty pomocí listů, ale také porovnávání čísel, násobilku, z geometrie osovou souměrnost, jednotku délky metr a vyhledávali jsme geometrická tělesa v okolí. Žáci si vyzkoušeli zahrát i piškvorky. Dvě hodiny práce uplynuly jako voda. V zimě si určitě uděláme další hodinu venku, neboť každé roční období nabízí jiné možnosti výuky a objevování. J.D.

      • Keramika

      • Ve školní družině je již možné vyzvednout keramické výrobky. Prosím, nezapomeňte si vzít své číslo. Vychovatelka J. Dudová

      • 4. + 5. třída - hodina přírodovědy

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie 4. + 5. třída - hodina přírodovědy.

       Žáci v hodině přírodovědy zkoušeli poznávat minerály. Každá skupinka žáků obdržela malé hromádky polodrahokamů a pomocí Atlasu drahých kamenů a minerálů se je pokusila určovat. Žákům se velice dařilo a určené minerály si mohli odnést i domů.  JB a JV

      • Přespolní běh

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Přespolní běh.

       Chladného, mlhavého rána vyběhli naši žáci vstříc přespolnímu běhu. Všichni obstáli na výbornou. Odměnou jim bylo sluníčko, které svými paprsky nakonec mlhu zahnalo, čaj, který společně se špekáčkem zahřáli žaludek. Komu zbylo ještě sil, mohl si na našem novém hřišti zahrát fotbal, nebo se věnovat jiným pohybovým aktivitám. Přesto, že všichni běželi velmi dobře, ty nejvytrvalejší bych zde přece jenom zmínil. Jsou to: Měkýš Erik (1. třída), Podešvová Amélie (2. třída), Pajpach Ondřej (5. třída), Gajdošová Klára s Kristýnou Veselou (6. třída), Laštovka David (7. třída) a Horák Kevin (9. třída). JP

      • Podzim kolem nás - Ovoce a zelenina

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzim kolem nás - Ovoce a zelenina.

       V tomto měsíci jsme s prvňáčky začali novým projektovým vyučováním zvaným „Podzim kolem nás“. Jako první jsme si začali povídat o podzimním ovoci a zelenině. Do tohoto tématu nás krásně vnesla pohádka - O posledním jablíčku, v které jsme se dozvěděli, že existuje kouzelná Jablíčková babička, která pomohla poslednímu jablíčku a hvězdičce….a že od té doby je v každém hodném jablíčku schovaná malá hvězdička. Dále jsme si zpívali písně s pohybem - Schovávaná s jablíčkem, Ježci a jablíčka. Podzimní ovoce bylo využito i v matematice, kdy jsme dle počtu modelovali, tiskli, ale také počítali. Současně bylo naším úkolem přinést do školy různé druhy ovoce a zeleniny, které jsme rozlišovali, poznávali našimi smysly…hmatem, čichem a chutí. Nakonec jsme si udělali zdravou svačinku….a už se těšíme na další aktivity, které nás čekají příští týden 😊 JG

      • ÚPRAVA VÝUKY 4. 10

      • Dne 4. 10 hoši, kteří se účastní běhu do cvilínských schodů, nemají odpolední TV. Ostatní hoši se odpoledního vyučování účastní.

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení