• Snažíme se na této stránce poskytovat co nejaktuálnější informace.
  • Proč si zvolit nás?

   Přijď se podívat a přesvědčit sám, rádi tě provedeme.
    • Motto školy
    • Více než jen škola...

     Utváříme a posilujeme v dětech
     pozitivní přístup k lidem a ke světu.
     Cílem je odpovědný a sebevědomý žák, který
     se nebojí obhájit svůj názor a umí
     formulovat problém.
     Žák, který je schopen získané znalosti
     a dovednosti dobře uplatnit v běžném životě.
     Žák, který získá motivaci pro celoživotní
     vzdělávání a bude cítit sounáležitost s naší
     školou, obcí a regionem.
     Otvíráme jejich oči i srdce.
    • Škola pro všechny
    • Zajišťujeme všeobecné a rovné vzdělání
     pro všechny. Věnujeme se nadaným i méně
     nadaným žákům a vytváříme vhodné podmínky
     pro jejich rozvoj, máme i odborný tým pro práci
     s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami.
     Disponujeme odbornými učebnami pro výuku
     cizích jazyků, počítačové gramotnosti
     a přírodovědných předmětů.
     Jsme vybaveni školní dílnou pro výuku
     pracovních činností a školní cvičnou kuchyňkou.
     Interaktivní technika je součástí každé třídy.
     Ve školní knihovně plné aktuálních titulů si každý
     milovník knih najde tu svou.
    • Zaměření na informatiku
    • Žáky vedeme k smysluplnému využívání komunikačních a informačních technologií.
     Zavádíme a využíváme nejmodernější výpočetní techniku. Využíváme elektronické
     školní systémy, technologie pro distanční i online výuku. Žákům poskytujeme servis
     k zajištění a využívání softwaru pro komunikaci
     i pro podporu vzdělávání.
  • Krátké zprávy

   Zjistěte, co je nového na naší škole, pro více informací a plné texty klikněte na NOVINKY.
    • Projekt "KROKUS"
    • 13. 4. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Projekt "KROKUS".

     Žluté krokusy před naší školou opět připomněly Mezinárodní den obětí holokaustu, který připadá každoročně na 27.ledna. K mezinárodnímu projektu se naše škola připojila již před několika lety. Žluté kvítky jsou upomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dětí dalších, jež zemřely během šoa - holokaustu. Žlutá barva odkazuje na žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit během nacistické nadvlády. I dnes je toto téma aktuální a je nutné ho stále připomínat...P.H.

    • Projekt "KROKUS":
    • Fair play
    • 13. 4. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Fair play.

     Páťáci zahájili obnovenou prezenční výuku angličtiny turnajem v pexesu. A že to bylo napínavé! Jednotlivé dvojice, popř. trojice, se pustily se zápalem do hry, po které následovalo další kolo - procvičení dané slovní zásoby. Jeden zkoušel druhého a věřte, že všichni byli důslední. Ve finále se pak utkali vítězové prvního kola a kdo se radoval z výhry? Ano, byl to Jarda. Snad mu gramatický přehled anglického jazyka přijde vhod. Všem děkuji za hru pod heslem - ´fair play´ a těším se na další podobné soutěže. ZF

    • Fair play:
    • Novinky v ICT
    • 10. 4. 2021
    • Do fotoalba byla přidána nová galerie Novinky v ICT.

     Tak jako informační a komunikační technologie nejsou jen o počítačích, ani praktické činnosti nejsou jen o kladívku či vařečce. V obou těchto předmětech (a nejen v nich) mohou naši žáci využívat novou technologii a pomůcky, o které se naší škole podařilo obohatit naši novou přírodovědnou laboratoř. Jde například o 3D tiskárnu, stavebnici LEGO, ze které si budou děti moci postavit a naprogramovat robota, dále mohou využívat OZOBOT EVO - opět jde o programovatelné roboty, které budou žáci programovat pomocí kresby. Ti pak dokáží pomocí různých senzorů detekovat překážky či zvukovou signalizaci apod. Interaktivní roboty Bee-bot mohou využívat i naši nejmenší. Všechny tyto robotické didaktické pomůcky vedou svým mnohostranným využitím k rozvoji logického a informatického myšlení, kreativity, spolupráce apod. Zároveň učí základy programování

    • Novinky v ICT:
    • Změna výuky 1. stupně
    • 9. 4. 2021
    • v souladu s plánem návratu dětí do škol se od pondělí 12. 4. 2021 částěčně obnoví výuka v základní i mateřské škole za určitých podmínek:

     žáci 1. stupně se budou vyučovat prezenčně ve škole

     žáci 2. stupně budou pokračovat v distančním vzdělávání

     Žáci, kteří budou vzděláváni prezenčně se musí podrobit testování, které bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno před vstupem do šaten a dalších prostor budovy. Děti se budou testovat samy za asistence pedagogických pracovníků, případně zákonných zástupců.

    • Změna výuky 1. stupně:
  • Pro rodiče a žáky

   Pro zobrazení Vašich známek, komunikaci s učiteli, zadávání omluvenek žáků atd. se prosím přihlaste pomocí účtu, který jste dostali od naší školy.
  • Výročí školy

   ...... vzděláváme  žáky již více jak 50 let ......
   • Realizace průmyslových staveb