• Novinky

      • TřemTY-JÁtr

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie TřemTY-JÁtr .

       Konečně zase můžeme "řádit" (samozřejmě v dobrém). Dramatický kroužek se schází každé úterý a protože je herců a hereček čím dál více, vytvořili dokonce dvě odnože TřemTy-Játru... Seniory a juniory. Těšíme se, čím vás někdy pobavíme. ZF

      • Turnaj v pexesu

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Turnaj v pexesu .

       Páťáci rozšiřovali slovní zásobu trochu jinak. Uspořádali turnaj v pexesu. Vítězové jednotlivých dvojic pak sehráli finálovou "bitvu". Celkovým výhercem se stal Ondra. Nešlo však jen o hru. Dvojice se navzájem z okruhů slov vyzkoušely, pak děti zapisovaly vše, co si zapamatovaly. Po takové hře jim utkvělo spoustu nových slov. ZF

      • Včelka Bee-Bot

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Včelka Bee-Bot.

       Včelka Bee-Bot rozvíjí schopnosti a dovednosti dětí. Tato didaktická pomůcka je vhodná pro rozvoj logického myšlení, prostorové orientace a plánování. Práce s včelkou nenásilně podporuje i jemnou motoriku a posiluje koncentraci pozornosti dítěte. Je velmi vhodným nástrojem pro praktickou výuku základů programování. JG

      • Halloween v pětce

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Halloween v pětce.

       Páťáci se dnes v hodině angličtiny naučili novou písničku k tématu Halloween. Při ztvárnění a tanci si někteří z nich zahráli na kouzelníka Waltera, který zapomnětlivcům dokázal vykouzlit školní pomůcky. Poslech a zpěv písní přispívá k osvojení zvuku jazyka, proto se tomuto nevyhýbáme a spojujeme tak příjemné s užitečným. ZF

      • Excuse me :)

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Excuse me :).

       Promiňte prosím, jak se dostanu k nejbližší kavárně? S takovými a podobnými dotazy turistů se museli vypořádat deváťáci a nasměrovat je správně. Vytvořili si proto malé městečko s několika budovami, vysokým kostelem a trénovali směrovou orientaci ve městě v hodině angličtiny. Prostě - škola hrou. ZF

      • Dušičky

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Dušičky.

       Dětem jsem dnes vyprávěla příběh o holčičce, která se jmenovala Jaruška…tato holčička chodila každý rok se svou maminkou na Dušičky zapálit svíčky na hřbitov. A protože se Jarušce moc líbila světýlka ze svíček, která krásně svítila, chtěla se vždy procházet po hřbitově. Najednou si všimla úplně vzadu osamocených hrobečků, o které se nikdo nestaral. Bylo jí to moc líto, tak se maminky zeptala, jestli může zapálit svíčky i na těchto hrobech. Maminka to Jarušce samozřejmě dovolila a od té doby pravidelně každý rok zapalovala na těchto hrobečcích svíčky. Jaruška časem vyrostla, narodily se jí děti - Radimek a Klárka…pověděla jim svůj příběh a i s nimi chodí nadále zapalovat svíčky na osamocené, neopečovávané hrobečky, ale teď už ne v Městě Albrechticích, ale v Třemešné. Tímto příběhem jsme navázali na Památku zesnulých, tzv. Dušičky, řekli jsme si, že jsou svátkem věnovaným vzpomínce na blízké, kteří již nejsou mezi námi. Povídali jsme si o tom, jestli děti chodí s rodiči na hřbitov zapalovat svíčky…na koho chodí vzpomínat aj. Společně jsme vyrobili kytičky z větviček, vzali svíčky a šli jsme je zapálit na osamocené hrobečky…. JG

      • Projektové vyučování - Podzim kolem nás

      • Ani jsme se nenadáli a už je tady zase konec měsíce…a tudíž konec našeho projektového vyučování zvaného „Podzim kolem nás“. Tento výukový celek byl rozdělen do několika podtémat – Ovoce a zelenina, Strom je živý organismus a nakonec Les a lesní zvířátka. V každém tomto tématu jsme se dozvídali spoustu zajímavých informací. Tato témata nás provázela ve všech předmětech…a to zážitkovým učením, protože poznatky získané na základě nějakého prožitku nebo zkušenosti jsou ukládány do paměti snadněji než poznatky stroze naučené, jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné. Děti tak nejsou jen pasivními účastníky výuky, ale rozvíjí tvůrčí postupy a aktivní jednání.  Tento měsíc nám nabídl i spoustu venkovních aktivit.

       JG

      • Když les promlouvá...na návštěvě v lese

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Když les promlouvá...na návštěvě v lese.

       Dnes jsme konečně vyrazili do lesa. V lese měly děti připravené úkoly, které byly zaměřeny na matematiku, jazyk český, prvouku a hudební výchovu. U každého stanoviště byla různá lesní zvířátka. Například u veverky děti házely do košíku šišky dle zadaného počtu, počítaly s oříšky. U lišky zdolávaly překážky a zkoušely číst písmena a slabiky pomocí dalekohledu. U jelena poznávaly stopy lesních zvířátek a řadily paroží. V dalším stanovišti bydlel ježek, který měl u sebe zahrabaná písmena, která děti poznávaly hmatem…a nakonec jsme si u ježka zazpívali písničku. Mezi další úkoly patřilo skládání slabik a slov s oříšky. U každého stanoviště byla zvuková hádanka, kdy děti poznávaly zvuk lesních zvířátek. Za všechny splněné úkoly dostaly sladkou odměnu. JG

      • Šípkový den ve 2. a 3. třídě

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Šípkový den ve 2. a 3. třídě.

       Ukázkou hudební pohádky Šípková Růženka jsme začali náš den plný plodů keře růže šípkové. Písničkou naladěni jsme se vrhli do práce a v českém jazyce si procvičili psaní slov, slovních spojení, na základě obrázkové osnovy procvičovali druháci i druhy vět a třeťáci si zahráli hru Škádlivka s Růženkou a zopakovali velkou kapitolu o synonymech, antonymech, slovech nadřazených, podřazených. V matematice nás šípky provázely počítáním a jednotkou metr. Prvouka byla zaměřena na keř růže šípkové, jeho plody a využití, a proto jsme se pokusili si vyrobit šípkový sirup (recept naleznete ve fotodokumentaci). Ten se nám skvěle povedl a jak dobře chutnal! Za odměnu jsme si do čtení připravili čaj s tímto lahodným sirupem. Porovnali jsme náš postup vaření šípkového čaje s Křemílkem a Vochomůrkou. Četbu jsme doplnili ve výtvarné výchově obtisky listů a prací s tuší, kde jsme tvořili keř se šípky. Na závěr našeho šípkového dne si žáci zahráli loutkové divadlo a pokusili se zdramatizovat pohádku Šípková Růženka.JD

      • Když les promlouvá...

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Když les promlouvá....

       Musíme být potichu a vnímat, jak k nám les promlouvá. Jsou to třeba větve, které nám načechrají vlasy nebo vítr hrající si se stromy…. Tentokrát ale nejsme v opravdovém lese. To les přišel za námi do první třídy. Zábavnou formou jsme si představili les a živočichy v něm žijící. Naučili jsme se jej vnímat všemi smysly. Dotykem rukou děti poznávaly šišku, paroh nebo sluchem lesní zvířata. Na obrázcích se snažily pojmenovat lesní zvířata, poznávaly houby, hmyz a stromy. A protože je prostředí lesa neuvěřitelně pestré a rozmanité, slíbili jsme si, že se zajdeme příští týden do lesa podívat. JG

      • Honzo, vstávej!

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Honzo, vstávej!.

       Honzo, vstávej! Kolik hodin? Tři slepičí... Na své rané dětství si mohli dnes vzpomenout žáci v deváté třídě v hodině ruského jazyka. V rámci výuky číslovek a opakování slovní zásoby si za krásného počasí tuto hru zahráli rusky. A že se u toho i pobavili, to už je bonus navíc. ZF

      • Organizace výuky

      • Ve dnech 25.10. - 26.10.2021 bude probíhat prezenční výuka pouze žáků 1. stupně, žáci 2. stupně se budou vzdělávat formou online výuky. 

       27.10. - podzimní prázdniny

       28.10. - státní svátek

       29.10. - podzimní prázdniny

       1.11. - 2.11. - online výuka 8. ročníku, ostatní dle rozvrhu prezenčně ve škole

       Obědy pro 1. stupeň bude možné odebírat od 25.10., pro 2. stupeň a cizí strávníky od 1.11.2021.

        

      • Den stromů

      • Den 20. října je významný pro všechny, kteří mají rádi přírodu. Tento den má připomenout, jak důležité jsou lesy a stromy pro planetu…a že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka. Den stromů je svátek, který stromy oslavuje prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné, liší se podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů v jednotlivých zemích.

       I my v první třídě jsme oslavili společně Den stromů. Celý týden jsme se v různých předmětech věnovali rozmanitým aktivitám, které se této problematiky týkají. V rámci připomínky Dne stromů jsme se letos rozhodli vysadit si náš školní strom…a byl to dub.

       JG

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení