• Novinky

      • Čeština ve 2.+ 3. třídě

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Čeština ve 2.+ 3. třídě.

       Během září a října si kluci a holky ze spojených tříd oprášili své znalosti abecedy, hlásek a pravopisu po měkkých a tvrdých souhláskách. Opakování jsme si zpříjemnili prací na koberci různými hrami s abecedou. Během her jsme zvládli nejen abecedu bezchybně vyjmenovat a tvořit slova i jednoduché věty, ale také slova podle abecedy správně zařadit. Druháci si zavázanýma očima vyzkoušeli na základě hmatu poznat tvar písmen, seřadili se podle svého jména i příjmení, v aplikaci WORDWALL řadili dle abecedy zvířata, předměty, ale i pohádkové bytosti. Se zvyšující jistotou se zvyšovala i obtížnost cvičení. Třetí třída v té době zároveň opakovala hlásky. Pro práci s tvrdými a měkkými souhláskami jsme využili novinové letáky a žáci v nich vyhledávali slova, která tvrdé a měkké souhlásky obsahovala. Ty poté lepila do jablíček a hrušek. Při práci si třeťáci procvičili zároveň i své čtenářské dovednosti. K dalšímu procvičení si přinesli plyšáky, kteří představovali měkkou souhlásku (protože jsou měkkoučcí) a tvrdé y znázornili vlastním tělem. Opakování nám usnadnila spousta interaktivních cvičení, kolíčkovacích karet a dalších vychytávek. JD

      • Lapbook

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Lapbook.

       Lapbook, čili interaktivní 3D kniha, kterou si žáci sami vyrobí. Tak to byla aktivita v hodině angličtiny zaměřená na Velkou Británii a zejména královskou rodinu. Žáci si sami zvolili téma i způsob, jakým výrobu lapbooku pojmou. Poté své práce odprezentovali a také využili možnosti sebehodnocení. Jak se jim práce zdařila, můžete posoudit sami. ZF

      • Podzimní stezka

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzimní stezka.

       Učivo prvouky jsme si dnes zopakovali za pomoci zážitkové naučné stezky, která vždy dětí baví, jsou v přírodě, vyvíjí aktivitu a hlavně se učí při hraní. A to nás baví…:-) JG

      • Naučná stezka v Třemešné

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Naučná stezka v Třemešné.

       Dnes jsme se v hodině TV vydali na procházku a prošli si naučnou stezku – Člověk, dřevo a neživá příroda, Duše stromů. Při procházce jsme si vysvětlili, že na stezku byly použity pouze stromy, které byly v průběhu svého růstu poškozeny. Pro tyto stromy se našlo jisté využití, výroba soch…a tak jejich uplatnění prodlouží setrvání v obci. Např. stromy (většinou lípy) na hřbitově posloužily k výrobě soch: Plody lesa, Výlet a Otevřená srdce. Při této naučné stezce jsme narazili např. na patrona hasičů Svatého Floriána nebo patronku havířů Svatou Barboru. Nabídl se zde i prostor pro fantazii při pohledu na sochy s názvem Pokora, Ve víru vášní nebo sochu obra Kolovrata. Stezka se nám moc líbila a vycházku jsme si náramně užili. JG

      • Sadařova stezka s firmou Vitaminátor v Sosnové

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Sadařova stezka s firmou Vitaminátor v Sosnové.

       Slyšeli jste už o firmě Vitaminátor? Že ne? Žáci 1. stupně se dnes vydali do Sosnové, kde tato rodinná firma sídlí. Zabývá se pěstitelskou a výrobní činností již mnoho let - zpracovává vlastní výpěstky, vyrábí 100% přírodní šťávy, ovocné přesnídávky a jiné dobroty. O své poznatky práce sadaře se s námi podělila paní Petra, která firmu zastupovala a provedla děti naučnou stezkou, kde žáci zábavnou formou plnili různé úkoly a odpovídali na připravené otázky. Cestou ovocnými sady kolem rybníka a lesů jsme měli možnost vyzkoušet si spoustu interaktivních naučných prvků, pozorovat krásy podzimu v sadu a prohlédnout si také koně a prasátka. I přes rozmary počasí jsme stezku zvládli, dozvěděli se mnoho užitečných informací o práci sadařů, o ovoci a polních plodinách, o hospodaření, ale i o zvířatech. Odměnou pro děti bylo určitě lanové centrum, kde se všichni pořádně vyřádili. Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka 100% jablečné šťávy. Bohužel jsme kvůli covidovým opatřením nemohli nakouknout pod pokličku výroby do provozovny, ale i tak jsme si den užili. Po absolvování stezky obdržely děti medaile a také zdravý balíček s produkty firmy Vitaminátor. JD, JG, JB

      • Cvilínská štafeta

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Cvilínská štafeta.

       Měsíc říjen, patřil tradičně běhu do cvilínských schodů. Letos poprvé štafetově. Štafety byly čtyřčlenné a mohly být i smíšené. To znamená, že mohli startovat dívky i chlapci dohromady. Dvě nejrychlejší štafety startovaly v tomto složení: Chrenšťová. V, Pastyřík. V, Laštovka. D, Volek. M (7. tř) Gajdošová. A, Pajpachová. J, Koudelková. S, Konvičková. K. (8. tř) Počasí, byť chladné, bylo prozářené sluncem a účastníkům byl odměnou rozchod ve městě Krnov, kde energii doplnili z hamburgerů a zmrzliny skvělé kvality. JP, PH

      • Předškoláci ve škole

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Předškoláci ve škole.

       Na naší škole se věnujeme také budoucím školákům. Ti navštěvují kroužek "Hravá angličtina" a předškolní přípravu. Ta je zaměřena na rozvoj zrakového, sluchového a prostorového vnímání, rovněž se zde děti věnují grafomotorickým cvičením. V angličtině pak jde zejména o probuzení zájmu o cizí jazyk. JG, ZF

      • Strom je živý organismus

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Strom je živý organismus.

       V dalším tematickém celku děti blíže poznávaly strom. Při procházce jsme si povídali o tom, z čeho se strom skládá, co potřebuje ke svému růstu. Vysvětlili jsme si způsob života stromu - kořeny přijímají vodu z půdy, voda se dostává kmenem do všech větví a větviček. Dále jsme si řekli, že velmi důležitá je kůra stromů - tak jak lidé mají po celém těle kůži, která je chrání, stromy mají místo kůže kůru. Vysvětlili jsme si, že stromy mají různý povrch kůry. Zjišťovali jsme hmatem strukturu kůry různých stromů – hladká, drsná, více či méně členitá. Zrak děti zapojily při určování barev a odstínů kůry a také se snažily určit například podle barvy kůry, různých typů jehličí, listí nebo plodů druh stromu. Těmito informacemi a názorným vyprávěním si děti osvojovaly hlubší poznatky o životě stromů. Za pomocí učitelky určovaly stromy, sbíraly různé přírodniny. Své poznatky si děti zopakovaly v hodině prvouky pomocí obrazového materiálu a prezentace. Jmenovaly druhy stromů a přiřazovaly správné obrázky plodů, jehličí nebo listů, přidávaly přírodniny, které nasbíraly na procházce. Upevňovaly si získané poznatky a dovednosti, procvičovaly si paměť, představivost a v neposlední řadě i řečové dovednosti. Nezapomněli jsme si zdůraznit význam stromů pro člověka a jeden jsme si i zasadili. JG

      • Podzim - Autumn

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Podzim - Autumn.

       Rozšiřování slovní zásoby z okruhu PODZIM pomocí šifrovací hry si vyzkoušeli páťáci v hodině angličtiny. Využili jsme krásného počasí a výuka proběhla venku. Kromě luštění šifry museli žáci plnit také různé pohybové a jiné úkoly. Stezku si užili a ještě se naučili nová slovíčka. ZF

      • Prvouka 2.+3. třída

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Prvouka 2.+3. třída.

       Během druhé poloviny září jsme se v prvouce mimo jiné věnovali tématu bezpečné cesty do školy. Znovu jsem si připomněli pravidla bezpečnosti na silnici, seznámili jsme se s některými dopravními značkami, které jsme si také vyhledali při vycházce v okolí školy. Důkladně jsme nacvičili přecházení přes přechod pro chodce bez semaforu, ale i se semaforem. K osvěžení pravidel pro chodce, ale i pro cyklisty nám pomohla instruktážní videa s tučňáky. Dopravní značky jsme si snažili zapamatovat prostřednictvím malých modelů značek, ale i dopravního pexesa a pracovních listů. Na závěr učiva o silničním provozu se obě třídy pustily do menšího projektu, kde se snažily vystavět město a vesnici se silnicí a dopravními značkami. J.D.

      • Písmenko E...a jiné aktivity :-)

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Písmenko E...a jiné aktivity :-).

       Tento týden jsme se začali učit písmenko E….děti vymýšlely různá slova začínající na tohle písmeno. Při povídání jsme narazili i na neznámá slova, která jsme si zkoušeli ukázat různými způsoby - např. slovo elegance, kdy si holčičky oblékly šaty, v kterých chodily elegantně po třídě. Slovo ekologie jsme si vysvětlili jako ochranu přírody…a zahráli jsme si na život stromu. Dalším slovem na E byla elektřina, kdy jsme si zahráli hru Na žárovku a šli jsme se podívat k místní elektrárně. Slovo, které děti neznaly bylo estráda…..a tak jsme si objasnili, že je to zábavný program, který si děti vyzkoušely i předvést. K poznání tohoto písmene nám posloužila i pohádka O čertíkovi Ertíkovi, který chtěl jít do školy, ale když zjistil, jaké to ve škole je, zůstal raději v pekle. Tuto pohádku si děti i zahrály a naučily se báseň Ertík, Ertík a rozpočítadlo Ententýky. Nejvíce děti zaujalo slovo experiment….pár experimentů jsme si i vyzkoušeli….a slovo exploze, kterou jsme si i vytvořili ve formě lávy. Dále procvičujeme různě písmena, slabiky, matematiku venku i ve škole. JG

      • Učíme se venku 2.+3. třída

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie Učíme se venku 2.+3. třída.

       Podzimní dny ještě stále vybízejí k vyběhnutí ven. I my jsme dnes využili dobrého počasí a vydali se učit alespoň na dvě hodiny ven. Čekal nás český jazyk a matematika. V českém jazyce si druháci procvičili abecedu. Skládali písmena z různých přírodnin- kaštanů, klacíků i listů. Do abecedního seznamu se pokusili doplnit slova (vše, co dokázali pojmenovat a zařadit v rámci možností okolí), která začínají daným písmenem abecedy. Třeťáci si zopakovali doplňování u, ů, ú a také si vyzkoušeli, jak ovládají pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách. A že jim to šlo! V matematice jsme procvičili nejen počty pomocí listů, ale také porovnávání čísel, násobilku, z geometrie osovou souměrnost, jednotku délky metr a vyhledávali jsme geometrická tělesa v okolí. Žáci si vyzkoušeli zahrát i piškvorky. Dvě hodiny práce uplynuly jako voda. V zimě si určitě uděláme další hodinu venku, neboť každé roční období nabízí jiné možnosti výuky a objevování. J.D.

      • Keramika

      • Ve školní družině je již možné vyzvednout keramické výrobky. Prosím, nezapomeňte si vzít své číslo. Vychovatelka J. Dudová

      • 4. + 5. třída - hodina přírodovědy

      • Do fotoalba byla přidána nová galerie 4. + 5. třída - hodina přírodovědy.

       Žáci v hodině přírodovědy zkoušeli poznávat minerály. Každá skupinka žáků obdržela malé hromádky polodrahokamů a pomocí Atlasu drahých kamenů a minerálů se je pokusila určovat. Žákům se velice dařilo a určené minerály si mohli odnést i domů.  JB a JV

  • Kontakty

   • Základní škola a Mateřská škola Třemešná
   • podatelna@zstremesna.cz
   • 739 422 829
   • Třemešná 341 79382 Třemešná IČ: 00852538 DIČ: nejsme plátci DPH
   • tfbpdnr
   • Mgr. Ing. Milan Gross, MBA reditel@zstremesna.cz, tel. 739 422 829
   • školní družina - 732 626 362, MŠ Třemešná - 731 613 422, MŠ Liptaň - 554 650 034, sborovna (1.- 3.r) - 739 431 954, sborovna (4.- 9.r) - 732 626 329, školní jídelna - 554 652 558, 731 613 423
   • 3056472/0300 (pro identifikaci platby uvádějte vždy variabilní symbol nebo do poznámky účel platby)
  • Přihlášení